Poduzetnik info

PODUZETNIK INFO


web portal za prikaz poduzetnika na karti

KORISNICI

Poduzetnik info je web portal namijenjen poduzetničkim centrima, razvojnim agencijama, lokalnim akcijskim grupama, županijama, gradovima, općinama, poduzetnicima itd.

UPOTREBA

Poduzetnik info omogućuje prikaz poduzetnika na karti sa popratnim informacijama: naziv, opis, kontakt, slike itd.
Prikazom na karti ostvaruje se prezentacija lokalnih poduzetnika potencijalnim klijentima.

Moguće je koristiti unaprijed definirane grupacije objekata ili definirati vlastite grupe.
Samostalnim administriranjem podataka ostvarena je apsolutna kontrola sadržaja koji će se prikazivati na portalu.
Portal omogućuje višejezičnost.

Ukoliko imate još pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

KONTAKT

MCS d.o.o.

Telefon:

00385 40 334 555

E-pošta:

info@mcs-informatika.hr

Web:

www.mcs-informatika.hr

Adresa:

Strahoninec, Poljska 61
40000 Čakovec
Republika Hrvatska